info@onderwijsexpert.com

Home » De Trainer

De Trainer

Het vak van leerkracht/ docent zie ik als een meesterschap waar je trots op mag zijn. En waar je beter in wordt doordat je steeds bewuster wordt van je eigen kwaliteiten en het effect van jouw lesgeven op de leerlingen. Dat doe je door je focus te leggen op: wat gaan de leerlingen leren in onze les? En hoe moet ik mijn les dan vormgeven zodat de leerlingen het doel van onze les kunnen behalen?

‘ Onze les’ in plaats van mijn les omdat je je didactiek afstemt op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Maar ook: een goede docent kijkt en luistert naar de leerlingen: welke feedback geven zij om de les aan te scherpen?

Pedagogisch klimaat, groepsdynamiek, samen leren/werken en didactische vaardigheden zijn hoofdingrediënten.

Behalve het versterken van didactische vaardigheden, geef ik ook trainingen aan managementteams en schoolteams over visievorming en het versterken van managementvaardigheden.

Facebook
LinkedIn
Instagram