info@onderwijsexpert.com

Home » De Projectleider

De Projectleider

In mijn werk is ‘verbinding’ het absolute sleutelwoord.

Verbinding tussen tussen leerkracht, leerling, ouders maar ook tussen collega’s, ontwikkelingen en afdelingen op een school.

Ik zie vaak dat verschillende ontwikkelingen of afdelingen naast elkaar opereren. Daarom werk ik bijvoorbeeld graag met samengestelde projectgroepen waarin men vanuit zijn deelgebied de verbinding maakt met de anderen aan tafel. Dan werk je samen aan het verbeteren van het onderwijs. En daar worden de leerlingen van de school uiteindelijk beter van.

Daarnaast zie ik de ontwikkeling van uw school als een vloeiend proces waarin je doelgericht moet zijn maar ook flexibel.
Door de versterking van de didactische vaardigheden van de mensen in de school, komt aan het licht dat het klassenmanagement niet meer op orde is. Door de nieuwe vorm van leerlingbesprekingen is een betere ondersteuningsstructuur in de school een noodzaak geworden en is er meer kennis nodig over groepsdynamiek. Door het ontwikkelen van een visie op ouderbetrokkenheid, volgt het herzien van de hele visie van de school.
Uit het proces ontstaan volgende stappen om je kwaliteit te verhogen.
Projectleider is voor mij daarom vooral iets dat je samen doet. Ik bewaak de lijnen en piketpalen met het projectteam maar met oog voor de mensen en het proces binnen de school zodat er kan worden bijgesteld wanneer dat nodig is.

Facebook
LinkedIn
Instagram