info@onderwijsexpert.com

Home » De Interim

De Interim

Wanneer ik als interim directeur of IB-er aan de slag ga, is aandacht voor de mensen binnen de school en vertrouwen krijgen in eigen en elkaars kunnen, belangrijk voor mij. Dan kun je met elkaar gaan bouwen aan een nieuwe ondersteuningsstructuur of verbetering van de schoolkwaliteit. Elke school is anders maar de focus op een stevig primair proces met een goed lopende ondersteuningsstructuur ,is de kern van wat op orde moet zijn op een school. Hoe gaan we met elkaar zorgen dat de tijd op onze school een toegevoegde waarde is voor onze leerlingen? Een schooltijd waar ze met plezier aan terugdenken? Met die blik loop ik een school in en ga ik aan de klus beginnen.

Ik word ook ingezet als interim Begeleider Passend Onderwijs op VO-scholen. Daarbij ondersteun ik docenten om hun lesgeven af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en begeleid ik het traject rondom leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte.

Facebook
LinkedIn
Instagram